MDČR navrhuje ve sněmovce konec regulace STK a zrušení "linky"

MDČR navrhuje ve sněmovce konec regulace STK a zrušení "linky"

ASEM Newsletter # 88
Otevřít zprávu v prohlížeči

MDČR: Zrušíme regulaci STK a "linky"

Milí příznivci opravárenského řemesla, milí členové ASEM,

mohu Vám s potěšením oznámit, že po dlouhých a složitých snahách ze všech stran se po podání petice ASEM Evropskému petičnímu výboru v minulém roce podařilo ovlivnit věci natolik, že se Ministerstvo dopravy paralelně i pod tíhou stížností na 400 zamítnutých žádostí o zřízení STK po celé ČR samo rozhodlo o návrhu na zrušení regulace dle kapacitní vytíženosti STK a též zrušit "linkové průjezdní pracoviště" jako jedinou možnou formu stavby kontrolního místa. Stát by konečně mohl přestat diktovat diskriminační podmínky pro účastníky doposud zcela nerovné hospodářské soutěže. V doprovodném dopise poslancům pan náměstek ministra dopravy Bc. Jakub Kopřiva píše:

Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci,
 
v příloze tohoto mailu zasílám návrh novely zákona č. 56/2001 Sb. zpracovaný Ministerstvem dopravy, jímž se ruší (i)  princip regulace počtu stanic technické kontroly a (ii) nesmyslná ustanovení v zákoně, podle kterých má mít linka předepsaný počet stání a délku linky.  Pokud jde o bod (i), není moc co dodat, pokud jde o bod (ii) jen uvedu, že je zcela nesmyslné státem předepisovat délku linky STK či počet stání v lince, pro stát je důležité, aby linka uskutečnila všechny nezbytné úkony, ať už je organizována jakkoliv.
 
Návrh je připraven do podoby, aby mohl být bez dalšího načten coby poslanecká novela. Lze očekávat, jako tomu bylo vždy v minulosti u jakýchkoliv změn týkajících se STK, velmi, velmi nepříjemné projednávání. Máme však coby ministerstvo za to, že jde o změny prospěšné jak zákazníkovi, provozovateli vozidel, pokud jde o dostupnost STK, tak i potenciálním zájemcům o provozování STK, neboť dnes je trh velmi pevně uzavřen, lapidárně řečeno, „roztok je nasycen“. Pokud se rozhodnete návrh načíst, jsme připraveni vám poskytnout plnou odbornou a argumentační podporu.
 
Děkuji.
V případě potřeby jsem, jsme k dispozici.


P.S.: Tato zpráva neznamená, že je konec diskriminace v podnikání a že spravedlnost, volná soutěž a zdravý rozum zvítězily. Naopak. nyní musíme intenzivním šířením této možnosti, mít systém jako na západě a ne na Ukrajině, šířit mezi největší počet rozumně smýšlejících voličů a poslanců tak, aby státní regulace "exkluzívní hrstky podnikatelů s absolutní konkurenční  výhodou" ve sněmovně při hlasování pro přijetí změn padla! Boj za spravedlivý rovný a nekorupční systém s plnou odpovědností na ty, kdo kontroly provádí, ale svobodně, vrcholí a byla by škoda prohrát. Soupeř je mocný korupčně neuvěřitelně silný a má chapadla všude až do nejvyšších pater ministerstev a politiky. Dokonce o tomto návrhu dávno dopředu monopol velkopodnikatelů věděl (prosáklo se z ministerstva ke všem majitelům STK) a zbrojí v předstihu jak na krajích, tak v poslaneckých kruzích i v senátu, aby zajistili ve sněmovně zamítnutí. TOMU MUSÍME ZABRÁNIT!!! Takže Vás všechny vyzývám "na barikády!" Děkuji za Vaši všeobecnou podporu!
Za ASEM L.Fleischhans (můžete komentáři podpořit i článek v blogu na iDnes

Návrh novely zákona 56/2001 Sb. si můžete prohlédnout zde: Článek + dokument s návrhem změny zákona na stažení

Podpořte naše úsilí i Vy.

Naše snaha o rovnou hospodářskou soutěž v naší branži se neobejde bez vaší osobní podpory. Staňte se členy ASEM a získejte vliv na podobu vašeho oboru!
 

Více informací o členství v ASEM

 

 
 

Děkujeme za váš zájem.

 

Copyright © 2019 Asociace emisních techniků a opravářů, z.s., Všechna práva vyhrazena.
Do seznamu jste byl zařazen z důvodu Vašeho zájmu o Asociaci emisních techniků a opravářů (ASEM).

Naše adresa je:

Asociace emisních techniků a opravářů, z.s.

Boleslavská 902

Kosmonosy 293 06

Czech Republic

 
 

« Zpět: Aktuality