Reference

Našemu klientovi jsme položili několik otázek, týkajících se spolupráce ve Fleet programu:

1. Jak dlouho spolupracujete s Inter Cars v rámci projektu IC Fleet?
2. Jsou do programu zařazena pouze služební vozidla po záruce výrobce nebo i vozidla nová
3. Přinesla Vám spolupráce očekávané úspory nákladů na opravu vozového parku?

Petr Hrubeš, člen představenstva, AV MEDIA, a. s.

1. Přibližně 1 rok.
2. Služby společnosti Inter Cars využíváme pro vozy, u kterých již skončila záruka výrobce. Nechcemese dostat do situace, kdy by servis nechtěl uznat nějakou záruční závadu z důvodu údržby mimo servis výrobce. (Pozn.: z nařízení komise (EU) č. 461/ 2010 – tzv. nové blokové výjimky - vyplývá, že záruky poskytované výrobcem vozidla nesmějí být v závislosti na použití náhradních dílů od výrobce vozidla nebo nesmějí být podmíněny opravami a údržbou vozidel v autorizované síti, a to jak z hlediska záruční doby, tak i prodloužené).
3. Dosahovananá podpora je v řádu desítek procent. Řekl bych, že se pohybuje v rozsahu 30–60 % oproti značkovému servisu. Další výhodou je rychlá dostupnost náhradních dílů, obvykle rychlejší než u značkových servisů. A co nejvíce oceňuji, je přesná písemná kalkulace ceny opravy před zahájením opravy, což je služba, kterou mi značkový servis OPEL či FORD neposkytne.

Libor Kosina, koordinátor správy VP ČD-Telematika a.s.

1. Společnost ČD - Telematika využívá služeb IC Fleet od roku 2016.
2. Do programu jsou zahrnuta jak vozidla starší, která jsou v majetku ČD - Telematiky, tak novější i včetně našich nových vozů na leasing.
3. Servis a opravy, které nám síť Inter Cars zajišťuje, nám přináší finanční úspory vlivem nižších cenových sazeb za provedené práce v porovnání s autorizovanými servisy. Získali jsme také zajímavé slevy na materiál. Nemalým benefitem naší spolupráce je pak úspora času při jednání se servisy nebo při objednávkách prací, oprav aj.
 

Přehled společností zapojených do Fleet programu Inter Cars: