Kontakty

                                                                                                                                            

Miroslav Šimůnek (+420) 724 251 025 miroslav.simunek@intercars.eu
Manažer projektu IC FLEET
     
Radka Porádková (+420) 606 666 537 rporadkova@intercars.eu
Technický asistent 
     
Jan Růžička (+420) 724 454 706 jan.ruzicka@intercars.eu
Technický asistent
     
Tomáš Syrovatský (+420) 737 987 427 tsyrovatsky@intercars.eu
Technický asistent
     
Miroslav Kovář (+420) 604 223 7143 mirkovar@intercars.eu
Technický asistent
     
Andrea Schnabel Kaldová (+420) 725 889 610 akaldova@intercars.eu
Technický asistent
     
Inter Cars Česká republika s.r.o HOT LINE: (+420) 724 454 706 www.intercars.cz
     

 

V případě zájmu o nezávaznou předkalkulaci nás kontaktujte na e-mailu: fleetcz@intercars.eu